top of page

Sözleşme ve Politikalar

Sözleşme ve Politikalar

Gizlilik Politikası

Kullanıcı

Sözleşmesi

İşbu Gizlilik Politikası, Clondle  ile Kullanıcı Sözleşmesi’ni akdetmiş olan tarafların (“Kullanıcı”), Clondle  tarafından sunulmakta olan insan kaynakları ve personel yönetim sistemini (“Platform”) kullanımları sırasında paylaştıkları bilgi ve belgelerin gizliliğine ilişkin politikayı düzenlemektedir.

Üyelik aşamasında ve Platform’un kullanımı sırasında Şirket, Şirket yetkilileri veya çalışanlar tarafından sağlanan bilgilerin korunması ve bunların gizliliğinin sağlanması Clondle olarak birinci önceliğimizdir. Bu nedenle Şirket tarafından sağlanan ve Platform’da paylaşılan bilgiler, Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

Clondle , 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “veri işleyen” sıfatıyla Platform’da paylaşılan kişisel veriler ile ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülüklerine uygun şekilde işlemektedir. 

Veri işleyen olarak hareket edilen hallerde Clondle ’nın faaliyetleri, veri işlemenin daha çok teknik kısımları ile sınırlıdır. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin kararların alınması yetkisi ise ilgili veri sorumlusuna aittir. Yine bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen ilgili kişi haklarının ilgili veri sorumlusuna iletilmesi gerekmektedir.  

Clondle ’nın veri sorumlusu olarak hareket ettiği hallerde ise 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemeleri kapsamında gerekli tüm süreçler işletilmektedir. 

Clondle ilgili mevzuatta belirlenen kapsamda,

  • kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,

  • kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve

  • kişisel verilerin muhafazasını 

sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, gerekli denetimleri yaptırmaktadır.

Clondle , Şirket, çalışanlar ve sair üçüncü kişiler hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Gizlilik Politikası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

Clondle , işbu Gizlilik Politikası’nı Platform üzerinden ya da e-posta vasıtasıyla bildirerek dilediği zaman değiştirebilir. Clondle ’nın değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri bildirim tarihinde yürürlük kazanır.

Bu Gizlilik Politikası’nda düzenlenen hususlara ilişkin sorularınızı bilgi@clondle.com adresine e-posta göndererek Clondle’a iletebilirsiniz.

Yardıma mı ihtiyacınız var?
Yardım merkezimize göz atabilirsiniz.

Korkmayın, gerçek kişiler sizlere yardımcı olmak için bekliyor.

Yardım Hattı Danışmanı
Clondle Logo
bottom of page